Viable Cities Logo

Klimatneutrala Linköping 2030

Linköpings kommunfullmäktige beslutade redan 2012 om att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Nu pågår framtagande av ett långsiktigt klimat- och energiprogram med syfte att definiera förslag till övergripande paraplymål för kommande decenniers klimatarbete. 

Satsningens övergripande syfte och långsiktiga effektmål är att genom ökad delaktighet och utveckling förstärka och snabba på den transformativa process mot ett koldioxidneutralt Linköping 2025, samt arbetet därefter, som hela Linköping står inför. För att uppnå projektets övergripande mål har de bägge stadsdelarna Vallastaden och Ebbepark valts ut för att fungera som testbäddar i projektet. 

Inom satsningen systematiseras kommunkoncernens arbete med att överföra kunskap och lärande från testbäddar till nya projekt och kommuninterna processer, inom exempelvis stadsutveckling, upphandling och digitalisering. Fokus läggs även på att involvera och engagera såväl medborgare som en bred palett av berörda aktörer och näringsliv.

Projektledare: Linda Malmén

Total budget: 10 198 232 SEK

Sökt bidrag: 4 918 739 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköpings Science Park, Sankt Kors, LSIF

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

I november 2023 vann Linköpings kommun, som första svenska stad, EU:s iCapital Awards. Priset ges till EU-städer som på ett föredömligt sätt löser samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom innovation.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Linköping
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Linköping får pris som Europas mest innovativa stad
28 november 2023

Linköpings kommun vann i går EU:s iCapital Awards. Det är första gången en svensk stad tar hem priset. Priset ges till EU-städer som på ett föredömligt sätt löser samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom innovation.

Klimatfrukost 32: Att driva konkurrenskraft genom klimatomställningen
25 oktober 2023

Konkurrenskraftiga företag i klimatneutrala städer – hur accelererar vi samverkan kommun-näringsliv? Företagens roll i klimatomställningen har kommit allt högre upp på agendan i Sverige och internationellt. Viable Cities satsar därför under 2023 på initiativet Klimatkonkurrenskraft för att accelerera samverkan kommun-näringsliv…