Viable Cities Logo

Klimatfrukost 26: Uppskalning av hållbara lösningar

Hållbara, innovativa lösningar för byggnader, utemiljö och mobilitet som har genomförts i olika pilotprojekt, projekt och satsningar behöver fångas upp och bli standardlösningar både vid nyproduktion och uppgradering av stadsområden. Då kan storskalig hållbar samhällsbyggnad uppnås.

Projektet Hållbarhet blir standard har tagit fram en ett verktyg för att säkerställa att hållbara lösningar från pilotprojekt ska flyga vidare – så att hållbarhet blir standard i hela städer och kommuner. Processen för att använda verktyget kan variera i olika organisationer.

På klimatfrukosten träffar du Lisa Enarsson från Stockholms stad som initierat projektet, Jonas Sondal från IVL som utvecklat själva verktyget, Berit Balfors professor på KTH som mejslat fram framgångsfaktorer för samverkan samt Christine Feuk från SKR som resonerar kring hur detta verktyg kan bidra i kommunstyrningen.

I projektet deltar: Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalskommunerna (i förstudie), IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fastighetsägarna Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=6IsASbRDNkM