Viable Cities Logo

Glo och sno från Klimatneutrala städer 2030

Här lyfter vi lokala insatser som triggar görande som bidrar till missionen: klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vi skickar vidare för att snabba på den lokala omställningsresan i alla städer och samhällen.

Goda exempel

 • All kunskap
 • Akademi och näringsliv
 • Besöksnäring och evenemang
 • Bygg och fastigheter
 • Civilsamhälle
 • Digitalisering
 • Ekologisk hållbarhet
 • Energi
 • Finansiering, investering och upphandling
 • Förändringskommunikation
 • Governance (styrning och ledning)
 • Internationell samverkan
 • Mobilitet och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
– Nu är det lätt att veta exakt var vi ska sätta in åtgärder i vårt fastighetsbestånd, säger Martin Ekdahl, driftchef på Stångåstaden.

Sedan två år tillbaka kan små och medelstora företag i Linköpings kommun söka testbäddscheckar. Syftet är att snabba på klimatomställningen genom att ge företag utrymme att tillsammans med kommunala bolag kunna testa innovativa idéer i verkligheten. Och de positiva resultaten har inte låtit vänta på sig.

Energismarta lösningar skräddarsys i Eskilstuna

Det finns bara fördelar med att bli ett energismart företag; för ekonomin, för arbetsmiljön och inte minst genom minskad negativ klimatpåverkan och utsläpp. I Eskilstuna kommun genom Energi Evolution Center, skräddarsys de energismarta lösningarna efter företagens behov för att bli mer energismarta – genom Energitrappan!

Östersund bygger utan utsläpp

Tänk dig en byggarbetsplats som är nästan tyst, och som inte luktar avgaser. En utopi? Nej. Just nu byggs en ny förskola, Ottfjället, i Östersunds kommun och det gör de utan fossila utsläpp.

Lågtempererade fjärrvärmenät i Lund

I Lund finns världens största lågtempererade fjärrvärmenät, som värms upp fossilfritt. Där värmer MAX IV-laboratoriet och forskningsanläggningen ESS staden genom restvärme. Målet är att även andra delar av Lund ska få lågtempererad värme i näten framåt. Då kan Lund växa utan att utsläppen från fjärrvärmen ökar!

Uppsala kapar energitoppar i storkök

Genom enkla tekniska lösningar och beteendeförändringar kapas drastiskt energitopparna i storköken i Uppsala. Resultatet ger både lägre energibehov totalt och minskade energikostnader.

Vad är glo och sno?

Inom Viable Cities mobiliserar ett växande antal städer för att möta klimatkrisen. Det gör de tillsammans med en bredd av aktörer – företag, forskare, tjänstemän, experter, medborgare och politiker.

De insatser som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader ger samtidigt stora mervinster, för alla. De ger oss, till exempel, högre livskvalitet genom renare luft, grönare städer och bättre hälsa.

För att skapa dessa hållbara och trivsamma samhällen för alla behöver vi arbeta på många nivåer, från kvarteret, via lokalsamhället, till hela landet, Europa och hela planeten. Och, vi måste jobba i en gemensam riktning, skapa en portfölj av insatser och aktiviteter som drar åt samma håll. Olika satsningar behöver haka i varandra och bidra till att vi långsiktigt kan ställa om snabbare tillsammans.

Allt vi gör siktar mot missionen, Klimatneutrala städer 2030, med ett gott liv för alla, inom planetens gränser.