Viable Cities Logo

Klimatneutrala Eskilstuna 2030

Med bred inkludering utformas ett klimatprogram för och med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi att omfatta alla som bor och verkar i kommunen. Under arbetet har fem områden identifieras som Eskilstunas aktörer behöver lägga extra fokus på. Ingen aktör har rådighet över alla områden utan endast med gemensam kraft finns potential att nå klimatomställning i den takt som krävs.

Genom att i en inkluderande och innovativ process bygga en attraktiv plattform för en långsiktigt hållbar samverkan där aktörer kontinuerligt entusiasmeras och ger varandra konkreta stöd och verktyg för sin klimatomställning når vi tillsammans målet om ett Klimatpositivt Eskilstuna 2045 och klimatneutralitet 2030. En digital sign-up för klimatomställning gör det inte bara möjligt för alla att ange hur de bidrar till klimatmålen utifrån sina förutsättningar utan ger också underlag för kommunikativa åtgärder och stöd för omställning.

Projektledare: Charlotte H Kindmark

Total budget: 9 908 590 SEK

Sökt bidrag: 4 932 500 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Eskilstuna kommun, Mälardalens Högskola, ReTuna Återbruksgalleria, ATEA i Eskilstuna, Mälarstaden Asset Management AB, Studiefrämjandet, AGRO Sörmland, Destination Eskilstuna AB, DEAB, Regio Fastighets AB, PEAB, Länsbildningsförbundet, Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, Berglunds Åkeri

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Eskilstuna
Kommunala energigemenskaper
27 mars 2024

En ketchupeffekt som pågår lite i det fördolda. Så skulle man kunna beskriva det som just nu sker i de lokala energilandskapen omkring i Sverige och övriga Europa. Energigemenskaperna är här för att stanna och deras potential är stor. Frågan…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

24 mars 2022

Gävle, Borlänge och Eskilstuna är tre av de “nyare” kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. I veckan träffades projektledarna från de tre på Palladium i Borlänge för gemensamt lärande.– Det finns ett stort värde i att utveckla befintliga och hitta…