Viable Cities Logo

Klimatneutrala Nacka 2030

Syftet med satsningen är att stärka den kommunala planeringens förutsättningar att utveckla och genomföra innovativa idéer och transformativa lösningar som bidrar till att möta klimatutmaningen och uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.

Satsningen har tre mål:

  1. att identifiera, utveckla och testa lösningar som bidrar till en naturban stadsutveckling;
  2. att skapa ny kunskap om hur olika styrningsformer och samverkansprocesser kan öka kraften i innovations- och omställningsarbetet;
  3. att öka förståelsen för hur planeringsprocessen kan organiseras för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i planerings- och samhällsbyggnadsprojekt.

Satsningen mobiliserar aktörer och kunskapsområden i en samskapande process organiserad i fyra arbetspaket som tillsammans utgör en sammanhållen portfölj av satsningar som ökar kraften i omställningsarbetet. Satsningen har potential att bli ett internationellt föregångsexempel på hållbar stadsutveckling som påskyndar och förstärker klimatomställningen.

Projektledare: Per Enarsson

Total budget: 12 339 000 SEK

Sökt bidrag: 4 984 375 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Nacka kommun, Nacka energi, Nacka vatten och avfall, Sveafastigheter, Skanska, ICA-Maxi, JM, Storstaden Bostad, KTH, Kungsvåningen,Nacka-Värmdö FN-förening

Länkar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Nacka
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…