Viable Cities Logo

30 städer vill gå före i klimatomställningen

Vi sökte städer som vill gå före i klimatomställningen. Och det är det många som vill. 30 städer från hela landet har ansökt om att bli en del av satsningen Klimatneutrala städer 2030.

LOW dimitri-houtteman-rAHyEsc82gw-unsplash.jpg

I februari öppnade vi vår hittills största utlysning för att fler städer ska kunna ansluta till satsningen Klimatneutrala städer 2030. Nu har utlysningen stängt och 30 städer har skickat in en ansökan till Energimyndigheten. Patrik Rydén har ansvarat för kontakter och konsultationsmöten med intresserade kommuner.

– Det har varit en väldigt intensiv, och rolig, period med många samtal med städer med höga ambitioner för klimatomställningen. Det känns bra att engagemanget är så stort, säger han.

Nu ska en grupp bedömare utsedda av Energimyndigheten gå igenom alla ansökningar. Beslut om vilka städer tar myndigheten i september och projektstart blir den 1 oktober 2021. Det är alltså inte Viable Cities som fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas.

– Vi är så nöjda över det stora intresset, och väldigt nyfikna på vilka städer vi ska arbeta tillsammans med de kommande åren, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

I nuläget arbetar vi tillsammans med nio svenska kommuner och deras partners i satsningen. Kommunerna är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala samt Växjö. Utlysningen riktade sig också också till dem, eftersom den första fasen av satsningen tar slut den sista september i år.

De från i höst 20 städerna åtar sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa klimatneutrala städer som fungerar bra för människorna som bor i den och som samtidigt är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi.

Ett centralt instrument i arbetet framåt är Klimatkontrakt 2030 – en kraftsamling mellan kommuner, myndigheter och Viable Cities för att snabba på utvecklingen för att klara klimatomställningen på ett decennium.

Nu fortsätter processen med Klimatkontrakt 2030 tillsammans med de 20 städerna, bland annat genom tre utvecklingsprojekt som kort uttryckt handlar om klimatinvesteringsplaner, medborgarengagemang och digitalisering som verktyg för att snabba på klimatomställningen. Ett fjärde projekt planeras, det kommer att handla om flernivåstyrning.

– Vi ser nu fram emot att samarbeta med fler städer för att ytterligare accelerera omställningen till klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas.