Viable Cities Logo

Tillsammans för klimatneutrala städer – från Umeå till EU

Moderator Per Grankvist intervjuar Bassem Asseh, vice borgmästare i Nantes, Frankrike.

Moderator Per Grankvist intervjuar Bassem Asseh, vice borgmästare i Nantes, Frankrike.

Statssekreterare Elin Olsson reflekterade kring vilket stöd kommunerna behöver i klimatomställningen.

Statssekreterare Elin Olsson reflekterade kring vilket stöd kommunerna behöver i klimatomställningen.

Viable Cities styrelseordförande Allan Larsson berättade om klimatkontraktet för kommuner.

Viable Cities styrelseordförande Allan Larsson berättade om klimatkontraktet för kommuner.

”Det verkar alltid vara omöjligt tills det är gjort.” Maria Vassilakou, EU mission board on climate neutral cities, citerade Nelson Mandela när hon gästade Transition Lab Forum 3, 16–17 september.
Hon var en av många talare som under två dagar gav kraft och inspiration till fortsatt arbete med missionen: Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Det tredje Transition Lab Forum – med temat medborgarengagemang och lokala klimatkontrakt – hölls digitalt och arrangerades tillsammans med Umeå kommun, en av städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030.

Trots att det bara var Umeå-borna som var på plats fysiskt, fick deltagarna ändå en god inblick i Umeås arbete. Jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson bjöd på en digital rundvandring på olika platser i staden som formats utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, till exempel Sara Lidmans undergång, Hedlunda förskola och Årstidernas park. Från Umeå deltog också kommunalråden Hans Lindberg och Janet Ågren, som bland annat lyfte fram vikten av att koppla globala initiativ till den lokala nivån, i Umeå betyder det att man arbetar fram ett lokalt Paris-avtal.

Samskapande – inte deltagande

Vi fick också höra mer om arbetet med Klimatneutrala Umeå, om Uppsalas kampanj Klimatlätt med appen Svalna (klimatkalkylatorn som analyserar utsläppen utifrån dina inköp) och om hur Järfälla utvecklar sitt medborgarengagemang i utvecklingen av Barkabystaden genom att samarbeta med forskare. Politiker från Göteborg, Lund och Växjö delade med sig av sina erfarenheter från arbetet med medborgarengagemang i sina respektive kommuner.

Goda exempel på medborgarinvolvering fick vi från många håll. Nantes i Frankrike är en av de städer i Europa som arbetar mest med att engagera medborgarna i stadsutvecklingen. Det är nödvändigt för att klara klimatomställningen, sa vice borgmästare Bassem Asseh. Och det var många talare som betonade detta, till exempel Maria Vassilakou, EU mission board on climate neutral cities och fd vice borgmästare i Wien, Österrike:

–      Medborgardeltagande är i går, i dag måste vi samskapa städerna tillsammans hela vägen.

Även riksarkitekt Helena Bjarnegård, ordförande Rådet för hållbara städer, var inne på samma linje. ”Dialogen ska aldrig sluta, den ska leva vidare efter att vi klippt bandet. Det är så vi når en hållbar utveckling.” Hon lyfte fram Jubileumsparken i Göteborg som ett gott exempel på en mötesplats som är skapad för och av alla.

–      Respektera medborgarnas tid. Det måste vara viktigt, måste vara engagerande och måste ge resultat, sa Lena Langlet, expert på medborgardialog från Sveriges kommuner och regioner och lyfte fram Montréal Charter of Rights and Responsibilities som ett gott exempel.

Klimatkontrakt och finansiering

De lokala klimatkontrakten – som under hösten samskapas inom Viable Cities tillsammans med de nio städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och finansieringen av klimatomställningen diskuterades också under konferensen. Viable Cities styrelseordförande Allan Larsson och finans- och upphandlingsstrateg Charlotta Möller gav en översikt över arbetet med klimatkontraktet och talade också om finansieringen av omställningen.

–      Den finansiella sektorn måste alltid vara närvarande, det är en förutsättning för att klimatomställningen ska ske. Stuprören inom sektorn måste brytas, de saknar idag den kunskap som de svenska städerna sitter inne på, sa Charlotta Möller.

Viable Cities Allan Larsson, också vice ordförande i EU Mission board on climate neutral cities, gav en inblick i kopplingen mellan klimatkontraktet för kommuner och EU-nivån. Mission board on climate neutral cities har överlämnat ett förslag om en satsning på 100 klimatneutrala städer i Europa till EU-kommissionen (100 climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizens).

Stöd på nationell nivå

Det finns redan ett stort engagemang för klimatomställningen ute i kommunerna, sade Elin Olsson (MP), statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, men hon sa också att staten behöver hjälpa till för att ytterligare höja nivån, till exempel genom lagstiftning.

–      Vi ser också kommunernas behov av samlad finansiering, så att de får en skjuts framåt, det har vi inte ännu. Men det finns ett stort intresse för att hitta en lösning på detta, sade hon.

Hon talade om att kommunernas arbete med klimatomställningen måste bli enklare, till exempel med en ”one-stop-shop”, det vill säga en tydlig samtalspartner för kommunerna. Den nationella nivån behöver ställa om från splittrade till samlade insatser.

– Det är viktigt att trycket från kommunerna, Viable Cities och andra satsningar upprätthålls, att man eftersöker en lösning. Jag hoppas att Viable Cities kommer att fortsätta att vara drivande i frågan.

Maria Vassilakou gav ett gott råd på vägen: ”Vi får inte glömma att beteendeförändringar tar tid. Samskapande och rörelse kräver starkt ledarskap och djärva beslut.”

Hela konferensen

Kan ses i efterhand på vbct.es/youtube

Hela programmet

16 sep Hur engagerar vi medborgarna i klimatomställningsarbetet?

9.00 Välkommen
Olga Kordas, programchef Viable Cities och Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun

9.15 Så arbetar Klimatneutrala Umeå 2030 med involvering av medborgare    
Annika Myrén, projektledare, Umeå kommun

9.35 Andra exempel på involvering av medborgare i klimatarbetet

  • Ida Bohman, Järfälla kommun, och Natasja Börjeson, Södertörns högskola, berättar om sitt samarbete

  • Om Klimatlätt och medborgarengagemang i Uppsala kommun; Björn Sigurdson och Marika Palmer-Rivera

  • Medborgardialog i praktiken, Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

10.15 Panel: Hur kan medborgarengagemang bli en stark kraft i klimatomställningen?
Björn Sigurdson, Ida Bohman och Lena Langlet

10.30 Umeå i nytt perspektiv – Jämställdhet på gator, i parker och andra stadsrum (digitalt studiebesök)
Linda Gustafsson, Umeå kommun

11.10 Utblick, Frankrike: Citizen dialogue and climate transition – experiences from Nantes
Bassem Asseh, vice borgmästare, Nantes (på engelska)

11.25 Reflektioner
Anthony Zacharzewski, Democratic Society, och Hanna Kroksson, LSU, Sveriges ungdomsorganisationer (på engelska)

11.45  Urban missions and citizen engagement in practice – Experiments in streets 
Dan Hill, designstrateg Vinnova och Åsa Minoz, innovationsstrateg Viable Cities

11.55  Reflektion och avslut
Viable Cities programchef Olga Kordas och Annika Myrén, projektledare, Umeå kommun

17 sep Hur kan medborgarna involveras i klimatkontraktet?

10.00 Introduktion
Olga Kordas, programchef Viable Cities och Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun

10.05 Klimatkontrakt som möjliggörare för medborgarengagemang
Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities, och Charlotta Möller, finans- och upphandlingsstrateg Viable Cities

10.15  Utblick, EU: Perspectives on citizen engagement in EU mission board on climate neutral cities
Maria Vassilakou, Former Vice-Mayor and Executive City Councillor of the City of Vienna (på engelska)

10.35  Reflektion: Klimatkontrakt 2030 som verktyg för svenska städers klimatomställning
Elin Olsson, statssekreterare (MP), Regeringen

10.50 Utblick, Kanada: Civic capital – New models for urban transition and citizen engagement 
Indy Johar, grundare Dark Matter Labs (på engelska)

11.10 Så jobbar svenska städer med klimatkontraktet och medborgarengagemang
Emmyly Bönfors (C), Göteborg; Camilla Neptune (L), Lund; Janet Ågren (S), Umeå, Magnus P Wåhlin (MP), Växjö

11.35 Panel: Hur kan städers klimatinvesteringar främja demokrati, jämlikhet och rättvisa?
Helena Bjarnegård, Rådet för hållbara städer; Charlotta Möller, finans- och upphandlingsstrateg Viable Cities

11.55 Avslut och framåtblick
Olga Kordas, programchef Viable Cities; Janet Ågren (S) och Hans Lindberg (S), Umeå kommun