Viable Cities Logo

Transition Lab Forum 8: Klimatmobilisering på alla nivåer

Under Transition Lab Forum 8 fick vi ta del av erfarenheter från Skellefteå som en del i omställningen i norra Sverige, och vi utforskade några nyckelfrågor i omställningsprocessen och Klimatkontrakt 2030 – flernivåstyrning, hållbart byggande, affärsstrategier för hållbarhet och medborgarengagemang. Kraften i omställningen i norr är ett gyllene tillfälle att nyttja för att snabba på klimatomställningen i hela Sverige och i omvärlden.