Viable Cities Logo

Maria, Lars och Karin – nya krafter till programkontoret

Viable Cities växer och välkomnar nu Maria, Lars och Karin till programkontoret. De ger mer muskelstyrka till vårt gemensamma arbete för missionen, klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

Maria Tengvard, Lars Johansson och Karin Linnea Petrusson.

Maria Tengvard (KTH), Lars Johansson (RISE) och Karin Linnea Petrusson (SVID).

Den 1 mars började både Maria Tengvard och Lars Johansson på programkontoret.

Maria Tengvard kommer närmast från Tillväxtverket där hon främst arbetat med hållbar stadsutveckling, Europeiska regionalfonden och främjande av export av miljöteknik. Hon har gedigen erfarenhet av klimat-, energi- och hållbarhetsarbete kopplat till städer, såväl i svensk som internationell kontext. Maria Tengvard kommer att ansvara för Viable Cities engagemang i EU-satsningen Net Zero Cities.

 – Jag tror att jag kan bidra med min förståelse för olika aktörers förutsättningar och möjligheter att bidra i omställningen och genom mitt breda nätverk inom såväl privat som offentlig sektor, säger hon.

– Att nå målet om klimatneutrala städer 2030 är ingen enkel uppgift – men både möjligt och helt nödvändigt. Det stora intresset från städer runt om i världen att testa nya lösningar, tänka utanför gamla ramar samt viljan att lära av varandra visar att så också sker!

Lars Johansson kommer att stötta de 23 städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och arbetet med missonen klimatneutrala städer, bland annat genom Viable Cities verktygslåda men också designa och utveckla arbetsätt för ett stärkt gemensamt lärande.

 – Jag är expert på att åka i hissen från övergripande visioner till konkret handling. Jag hoppas kunna inspirera och vara ett stöd både på programnivå och tillsammans med städerna i hur missionen kan konkretiseras för att möta kontextuella utmaningar och hinder, säger Lars.

Lars har extra bra förutsättningar för att snabbt komma in i arbetet då han sedan 2019 har arbetat inom Klimatneutrala Uppsala 2030 och nära Klimatneutrala Enköping 2030 som innovationsledare och rådgivare. Han har en bakgrund inom politik, offentlig förvaltning, akademi, näringsliv och innovationssystemet och har i sina olika roller och sammanhang arbetat med hållbarhet och klimat sedan 2004.

 Karin Linnea Petrusson är industridesigner och bidrar med sin designkompetens till flera av Viable Cities verksamhetsområden sedan nyår. Hon är bland annat involverad i utvecklingsprocessen för satsningen Klimatneutrala städer 2030 och Klimatkontrakt 2030. Karin är anställd vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och har bland annat arbetat i Förnyelselabbet som skapades 2016 av SVID på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner för att utforska användarcentrerad och behovsdriven innovation och samverkansformer i labbmiljö.

Hur ska vi nå Klimatneutrala städer till 2030?

1. Vi behöver bli duktigare på att lägga styrningspusslet. Det vill säga hitta och använda de effektivaste metoderna och arbetssätten för att accelerera klimatarbetet, på alla nivåer.

2. Medborgarna och civilsamhället behöver inkluderas i större utsträckning. Vi måste gå från samråd till samskapande. Det kommer att skava eftersom det innebär kompromisser och det kommer att rucka på invanda hierarkier och arbetsätt.

3. Vi behöver bli exponentiellt duktigare på att skala det som funkar och fasa ut det som inte funkar. En förutsättning för det är att omforma underliggande strukturer i vårt socio-tekniska system.