Viable Cities Logo

Minimöte i Borlänge gav stor utdelning 

Gävle, Borlänge och Eskilstuna är tre av de “nyare” kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. I veckan träffades projektledarna från de tre på Palladium i Borlänge för gemensamt lärande.

– Det finns ett stort värde i att utveckla befintliga och hitta nya samarbetsformer mellan städerna när klimatarbetet accelereras, säger Evelina Loberg, projektledare i Gävle kommun.

 

På bilden från eftermiddagens workshop med Future-Proof Cities: Längst fram dagens värd Salomon Abresparr, Borlänge, och från vänster Erik Apel och Evelina Loberg, Gävle, Kristina Birath, Eskilstuna, samt Lars Johansson, Viable Cities.

 

I oktober förra året växte satsning Klimatneutrala städer 2030 från nio till 23 kommuner. Viable Cities har mångal mötesplatser för att bidra till lärandet emellan städerna, men suget på kunskap är stort. I veckan bjöd Salomon Abresparr, projektledare i Borlänge kommun, in kollegor från Eskilstuna och Gävle till ett möte.

– Viable Cities är en hävstång i Borlänges klimatarbete. Idag har Klimatneutrala Borlänge 2030 tillsammans med Klimatneutrala Gävle 2030 och Klimatneutrala Eskilstuna 2030 bytt erfarenheter om hur vi arbetar med med klimatkontrakt, medborgarengagemang och samverkan med näringslivet i våra städer, säger Salomon Abresparr.

– Vi har också utforskat hur vi genom befintliga samarbeten, till exempel Future-Proof Cities, gemensamt kan arbeta med missionen om Klimatneutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser, fortsätter han.

Med färre deltagare fanns det tid för både presentationer av respektive stads arbete och fördjupning i frågeställningar som är gemensamma i arbetet på vägen mot klimatneutrala och hållbara städer.

–  Ibland är det svårt att vara profet i sin egen stad. Hur kan vi vara varandras ambassadörer?, undrade till exempel Evelina Loberg.

Med på mötet var också Lars Johansson, samordnare för Klimatneutrala städer 2030. Han började på Viable Cities programkontor den 1 mars och ser stora vinster med mindre möten.

– Fantastiskt kul att se hur städerna möts och redan interagerar i ett gemensamt lärande för missionen. Ett fokus inom Klimatneutrala Städer 2030 är att stödja och utveckla möjligheterna till samarbete och lärande mellan städerna, säger  Lars Johansson.

Deltog i Borlänge gjorde Charlotte H. Kindmark, Eskilstuna kommun, Evelina Loberg och Erik Apel, Gävle kommun, Viktoria Bengtsson och Salomon Abresparr, Borlänge kommun; Anna Wenstedt, Borlänge Energi och Lars Johansson, Viable Cities programkontor.

På eftermiddagen deltog alla tre städer i en workshop med Future-Proof Cities som tog avstamp dels i de tre städernas medverkan i Viable Cities och i batteriföretaget Northvolts etablering i Borlänge. Forskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om de utmaningar medelstora svenska städer står inför.