Viable Cities Logo

Klimatkontrakt 2030 – vad händer nu?

Klimatkontrakt 2030, som signerades av nio städer, fyra myndigheter och Viable Cities i december förra året, är en långsiktig kraftsamling för att snabba på klimatomställningen i städer. 

Olga Kordas, Viable Cities programchef, berättar om vägen framåt 2021.

Foto: Tobias Axlund

Foto: Tobias Axlund

Vad betyder Klimatkontrakt 2030 för arbetet med missionen Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser?

– Kontrakten är en konkretisering av de insatser som varje stad och nationella parter åtar sig för att snabba på klimat- och hållbarhetsomställningen. Samtidigt är kontraktet inte bara ett dokument, utan också en process där vi över tid vässar städers förmågan att ställa om. Varje år kommer en ny version av kontraktet att signeras.

– Arbetet med klimatomställningen kommer att kräva omfattande investeringar. Klimatkontraktet ska bidra till att ge en tydlig riktning för de här klimatinvesteringarna som mobiliserar kapital för att förändra städer och införa lösningar som också ger  livskraftiga, trygga och trivsamma städer för alla som bor, arbetar och lever i dem.

Hur kommer arbetet med Klimatkontrakt 2030 att se ut under året?

– Det kommer att bli ett spännande år, ingen har ju jobbat på det här sättet tidigare. Från Viable Cities sida kommer vi att fokusera på tre utvecklingsprojekt som kort uttryckt handlar om klimatinvesteringsplaner, governance och digitalisering som verktyg för att snabba på klimatomställningen. Vi arbetar också intensivt med en ny utlysning så att fler städer kan komma med i arbetet.

Vad är på gång just nu?

– Vi har redan startat utvecklingsprojektet för klimatinvesteringsplaner som leds av vår styrelseordförande Allan Larsson. Det kommer vi att kunna berätta mer om i samband med ett event i mars som vi genomför i samarbete med Malmö stad – Transition Lab Forum 5 – där vi har fokus på finansiell omställning för klimatneutrala städer.

Klimatkontraktet innehåller åtaganden från städer och myndigheter också, vad händer där?

– När det gäller städerna så kommer vi att fortsätta vårt samskapande arbete i satsningen Klimatneutrala städer 2030, där en viktig del är att fortsätta utveckla klimatkontraktet. När det gäller myndigheterna har vi inlett en dialog om hur de på bästa sätt kan stödja städernas klimatomställning. Det är många processer som behöver drivas parallellt.

Den 11 december var talare från bl a  EU-kommissionen och Eurocities imponerade av utvecklingen av Klimatkontrakt 2030. Hur påverkar det arbetet framåt?

– Eftersom Klimatkontrakt 2030 är det första i sitt slag i Europa, och att EU önskar en utveckling av ett europeiskt Climate City Contract, så är vår ambition att  bidra med våra erfarenheter till det utvecklingsarbete som pågår i Europa, men även globalt. Redan nu har vi samarbeten på nordisk, europeisk och global nivå.

Det är ambitiösa åtaganden för Viable Cities, både med Klimatkontrakt 2030 och en utlysning att bjuda in fler städer samt internationella samarbeten, hur ska ni klara det?

– Vi är ett brett nätverk av aktörer som arbetar tillsammans inom Viable Cities. Här är det många av våra medlemmar och partners som bidrar. När det gäller Klimatkontrakt 2030 fokuserar vi på de tre utvecklingsprojekten, och samlar aktörer med olika  kompetenser från olika samhällssektorer och områden för att driva arbetet  tillsammans. Vi i programledningen  fungerar som en motor och ser till att arbetet går framåt.

– Vi hoppas också på ett beslut om  större budget för vårt program i och med den nya etapp om tre år i programmet som inleds 2021.

Läs mer om Klimatkontrakt 2030 här och satsningen Klimatneutrala städer 2030 här.