Viable Cities Logo

Kunskapshubb

Klimatomställningen behöver engagemang och kunskap på alla nivåer i samhället. Många organisationer har tagit fram material som på olika sätt, och med olika teman, kan bidra till en snabbare omställning. Här kan du leta bland rapporter och publikationer, andra kunskapsbanker, kurser, videor, goda exempel och mycket mer som bidrar till omställningen till klimatneutrala och hållbara städer med gott liv för alla inom planetens gränser. 

 • All kunskap
 • Alla publikationer
 • Byggsektorn
 • Cirkulär ekonomi
 • Energi
 • Etablering
 • Exploatering och stadsomvandling
 • Extern länk
 • Externa publikationer
 • Finansiering
 • Forskningssamverkan
 • Glo och sno
 • Goda exempel
 • Industriell symbios
 • Interna publikationer
 • Klimatanpassning
 • Kompetensförsörjning
 • Lokala klimatavtal
 • Markanvisningstävlingar
 • Medborgarengagemang
 • Mobilitet och transport
 • Näringslivsutveckling
 • Öppen och delad data
 • Organisering och flernivåstyrning
 • Samverkan med science institut
 • Turism och evenemang
 • Upphandling
Klimatkommunerna: Gröna obligationer

Flera städer har jobbat länge med gröna obligationer, där Klimatkommunerna har gjort en lista. Klimatinvest är den största svenska emittenten av gröna obligationer, där gröna obligationer ger ränteplacerare möjligheten att stödja utlåning till investeringsprojekt med mål att mildra klimatförändringarna eller…

SEI har utvecklat ett digitalt verktyg, Konsumtionskompassen, som kan användas av Sveriges kommuner för att illustrera, analysera och minska utsläppen från sin konsumtion ner på postnummernivå. Verktyget har utvecklats i nära samarbete med Kalmar och Umeå kommun samt företaget InsightOne.

Skellefteå: Site East

Vid projekteringen av Skellefteå Site East satte kommunen höga hållbarhetsmål och uppmuntrade entreprenörer att ta ett innovativt grepp i sina anbud. Resultaten har avsevärt överträffat förväntningarna med över 5 000 ton CO2-utsläpp, jämfört med om projektet hade genomförts på traditionellt…

Tjänsteskjuts

Karlstad, Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet samarbetar kring Tjänsteskjuts, ett alternativ till den del tjänstefordon som kommunen äger eller leasar. Den nya lösningen kan både spara pengar och ha miljöfördelar, minska på trafik, föroreningar, buller och parkering i stan samt göra…

Digitala tomater (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2020:2 Projektet handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som…

Ladda fler

Inget mer att visa

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet