Viable Cities Logo

Kunskapshubb

Klimatomställningen behöver engagemang och kunskap på alla nivåer i samhället. Många organisationer har tagit fram material som på olika sätt, och med olika teman, kan bidra till en snabbare omställning. Här kan du leta bland rapporter och publikationer, andra kunskapsbanker, kurser, videor, goda exempel och mycket mer som bidrar till omställningen till klimatneutrala och hållbara städer med gott liv för alla inom planetens gränser.

 • All kunskap
 • Akademi och näringsliv
 • Besöksnäring och evenemang
 • Bygg och fastigheter
 • Civilsamhälle
 • Digitalisering
 • Ekologisk hållbarhet
 • Energi
 • Finansiering, investering och upphandling
 • Förändringskommunikation
 • Governance (styrning och ledning)
 • Internationell samverkan
 • Mobilitet och transport
 • Samhälls- och stadsplanering

SEI har utvecklat ett digitalt verktyg, Konsumtionskompassen, som kan användas av Sveriges kommuner för att illustrera, analysera och minska utsläppen från sin konsumtion ner på postnummernivå. Verktyget har utvecklats i nära samarbete med Kalmar och Umeå kommun samt företaget InsightOne.

Digital tvilling

Göteborgs Stad har en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

Dåva kraftvärmeverk. Flygbild. Foto:Lars Lind (090-161349). Får användas fritt av UE

Umeå Energi har inlett ett samarbete med Liquid Wind för etablering av elektrobränsleanläggning. Genom att fånga in koldioxid från Dåva kraftvärmeverk tar man ytterligare steg på vägen mot cirkulära flöden för att nå klimatneutralitet år 2030. Med satsningen hoppas man…

Lastbil i rondellen på E4 i södra Helsingborg.

Helsingborg vill utmana traditionell hantering av kommunal varudistribution och testa nya sätt att hantera leveranser med hjälp av digitaliserad leveransdata och smartare beställningsprocesser. Därför utvecklade man en digital plattform för transparenta transporter.

Klimatkommunerna – Samverkan

Klimatkommunerna har gjort en bra samling av hur några av deras medlemmar har valt att organisera sin kontinuerliga samverkan kommun-näringsliv, där flera också är medlemmar i Viable Cities.

WWF – Tillsammans ställer vi om

Ett lärande och aktiveringsmaterial särskilt utformat för dig som leder, samordnar eller främjar hållbar utveckling i en kommun, skola eller företag. Materialet består av fyra filmer, ett frågebatteri och tips. Syftet är att främja dialog och underlätta agerande i den…

Naturvårdsverket – Prat om klimat

Hur kan du som konsument minska din klimatpåverkan? Podcastserien ”Prat om klimat” från Naturvårdsverket ger tips och inspiration. Poddarna riktar sig till alla som vill veta mer om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett antal lärandeexempel på viktiga insatser inom klimatomställningen som bland annat omfattar hur man underlättar näringslivets omställning.

Kompetensförsörjning

I Göteborg arbetar man aktivt med kompetensförsörjning kopplat till klimatomställning bland annat inom batteri- och fordonsindustriområdet. Här har man också tillsammans med regionala aktörer skapat plattformen MoveToGothenburg för att attrahera arbetskraft.

SLU förnyar miljökommunikation genom att integrera en avancerad och inkluderande förståelse för miljökommunikation inom forskning, politik och praxis så att den effektivt kan underbygga och främja omvandlingen till ett hållbarare samhälle.

Thriving North (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2023:02 Under 2022 har Viable Cities ansvarat för ett regeringsuppdrag ”Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten”. I uppdraget var sex kommuner (Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå samt Umeå) utpekade samt aktörer…

Ladda fler

Inget mer att visa