Viable Cities Logo

Klimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 har Viable Cities identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för klimatomställningen i städer. I våras fick Ramboll i uppdrag att tillsammans med oss utveckla en strategi för ett av dessa områden, det handlar om hur digitalisering och digitala verktyg kan stötta omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

– Vår förhoppning är att strategin ska ge oss en tydlig bild av hur aktörer i städer aktivt kan arbeta med digitalisering som en nyckel för omställningen, säger Olle Armstrand Dierks, portföljstrateg i Viable Cities programledning. 

– Planen är också att vi ska verka för implementeringen av centrala rekommendationer från strategierna på nationell nivå.

Genom bland annat workshops och intervjuer har Ramboll samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt. Under höstens tredje Klimatfrukost gästades vi bland annat av Anna Edwall och Anna Löfmarck från Ramboll som berättade om vad de kommit fram till.

Under hösten ägnar vi tre frukostar (i snabbare takt än vanligt) åt utvecklingsprojekten:

  • den 6 oktober ligger fokus på medborgarengagemang
  • den 20 oktober om klimatinvesteringsplaner

Anna Löfmarck från Ramboll har skrivit ett blogginlägg om hur medborgarna kan engageras i klimatomställningen, som du kan läsa här.

https://www.youtube.com/watch?v=zSzKjdLx2us