Viable Cities Logo

Medborgarengagemang

Medborgarengagemang är ett effektivt verktyg i omställningen, samtidigt som rättviseaspekterna av det lokala klimatarbetet stärks. Olika former av medborgarengagemang blir allt mer uppmärksammat för att involvera och engagera invånare i klimatomställningen.

 

Satsningar på medborgare

15 satsningar över hela Sverige är beviljade finansiering av Viable Cities för att utforska hur medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan kan bidra till att minska utsläppen. Fyra av dessa förstudier utforskar nya metoder för medborgarengagemang och -deltagande som kan bidra till att snabba på klimatomställningen.

 • Alla exempel
 • Akademi och näringsliv
 • Besöksnäring och evenemang
 • Bygg och fastigheter
 • Civilsamhälle
 • Digitalisering
 • Ekologisk hållbarhet
 • Energi
 • Finansiering, investering och upphandling
 • Förändringskommunikation
 • Governance (styrning och ledning)
 • Internationell samverkan
 • Mobilitet och transport
 • Samhälls- och stadsplanering

Initiativ från olika håll

Medborgarengagemang och -deltagande handlar om att inkludera och låta medborgare vara en aktiv part i stadens arbete. Att jobba med medborgare lyfter dessutom frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Initiativ kan komma från flera håll; städer, medborgare, företag eller organisationer. I kunskapsbanken har vi samlat exempel på vad individer kan göra för att minska sitt eget klimatavtryck, vad städer kan göra för att skapa förutsättningar, hur samverkan kan ske, forskning och mycket mer.

 • All kunskap
 • Civilsamhälle
WWF – Tillsammans ställer vi om

Ett lärande och aktiveringsmaterial särskilt utformat för dig som leder, samordnar eller främjar hållbar utveckling i en kommun, skola eller företag. Materialet består av fyra filmer, ett frågebatteri och tips. Syftet är att främja dialog och underlätta agerande i den…

En forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck: äta en växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Är din livsstil på miljöns sida eller mot den? Som ett resultat på det här snabba testet får du skräddarsydda tips som hjälper dig spara tid och pengar och förbättra din livskvalitet. Och naturen tackar!

Senaste aktuellt

 • Alla utlysningar
 • Medborgarengagemang och involvering
Hur skapar vi meningsfull dialog i en polariserad tid?
22 november 2023

När tjänstepersonen vid den statliga myndigheten öppnade frågestunden blev stämningen aggressiv och fientlig. Han hade precis modererat ett panelsamtal mellan representanter från politiska partier på temat normförskjutningar och rasism. Personer i publiken slungade anklagelser om partiskhet och smygaktivism mot samtalsledaren.…

Medborgarengagemang
17 april 2023

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.

Utvecklande dialog om klimatomställning i Götepod
17 oktober 2022

I samtliga 23 städer som ingår i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030 pågår ett intensivt arbete med medborgarengagemang där man experimenterar med olika former.I Göteborg finns sedan över ett år tillbaka Götepod, där stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med gäster…