Viable Cities Logo

200 miljoner för klimatneutrala och hållbara städer

Ny utlysning från Viable Cities – Klimatneutrala städer 2030 2.0

I dag den 24 februari öppnar vi en ny utlysning för att fler städer ska kunna ansluta till satsningen Klimatneutrala städer 2030. Den totala budgeten för satsningen är 200 miljoner kronor.

I nuläget arbetar vi för att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer tillsammans med nio svenska kommuner och deras partners. Kommunerna är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala samt Växjö. Vi välkomnar nu alla svenska städer med höga ambitioner på klimatomställning att ansluta till satsningen.

De nio städerna kommer under året att bli tjugo.

För att klara den genomgripande omställning som vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan invånare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut. Städerna i satsningen åtar sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

Ett nytt instrument i vårt arbete är Klimatkontrakt 2030 – en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att klara klimatomställningen på ett decennium. Det signerades av den högsta politiska ledningen för de nio kommunerna ovan, av generaldirektörerna för myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Tillväxtverket samt av Viable Cities i december 2020.

Från Viable Cities sida kommer vi nu att fortsätta utveckla Klimatkontrakt 2030 tillsammans med städerna, bland annat genom tre utvecklingsprojekt som kort uttryckt handlar om klimatinvesteringsplaner, governance och digitalisering som verktyg för att snabba på klimatomställningen.

Klimatkontrakt 2030 är det första i sitt slag i Europa. Vår ambition att bidra med våra erfarenheter till det utvecklingsarbete som pågår i Europa, men även globalt. Redan nu har vi samarbeten på nordisk, europeisk och global nivå.

Vi ser nu fram emot att samarbeta med fler städer för att ytterligare accelerera omställningen till klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

  • Utlysning #8: Klimatneutrala städer 2.0 öppnar den 24 februari 2021

  • Ett första informationsmöte hålls den 2 mars 15.00–16.30

    • På programmet står: information om Viable Cities och utlysningens innehåll, erfarenheter från en av städerna som redan är med i satsningen, samt information från Energimyndigheten om hur ansökningsförfarandet går till.
      Det blir också utrymme för att ställa frågor.

    • Länk till anmälan: vbct.es/2mars