Viable Cities Logo

Klimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

Under höstens andra Klimatfrukost gästades vi av Agneta Persson, VD Anthesis Sverige, Ann-Kristin Belkert och Charlotte Hauksson, som berättade om vad de kommit fram till. Elin Sundqvist från Helsingborgs stad och Lili André från FPX reflekterade också kring temat.

Under de två efterföljande frukostarna kommer vi att samtala om två andra utvecklingsprojekt:

  • den 13 oktober handlar det om digitalisering och digitala verktyg
  • den 20 oktober om klimatinvesteringsplaner

Albert Edman, Viable Cities internationaliseringsstrateg, har varit kontaktperson för strategin för medborgarengagemang.

– Ambitionen är att dessa strategier tillsammans ska ge ny kunskap till revideringen av klimatkontrakten i slutet av året och också lyfta arbetet på en internationell nivå, till exempel utifrån de förslag om medborgarengagemang som lyfts i EUs mission board-rapport “100 climate-neutral cities 2030 – by and for citizens”.

Agneta Persson från Anthesis Sverige har skrivit ett blogginlägg om hur medborgarna kan engageras i klimatomställningen, som du kan läsa här.

https://www.youtube.com/watch?v=jpzX0A3RANs