Viable Cities Logo

Viable Cities Klimatkontrakt 2030 på export till EU 

Det svenska Klimatkontrakt 2030 kommer att inspirera utformningen av EU:s Climate City Contract. Det står klart sedan Viable Cities blir en av parterna i EU-satsningen Net Zero Cities. 

– Viable Cities har en viktig roll i Net Zero Cities – att koppla ihop och dela med sig av lärdomarna från den nationella klimatkontrakts-processen också i det europeiska arbetet, säger Anders Wijkman, vice ordförande Viable Cities.

EU har som mål att kontinenten ska bli klimatneutral till 2050 och sjösätter de närmaste åren en rad stora satsningar för att nå målet. Inom satsningen Net Zero Cities ska ett europeiskt Climate City Contract utvecklas – ett instrument som ska bidra till att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer i Europa. Och Viable Cities är en av de medverkande parterna.

– Det är otroligt roligt att vi nu får möjlighet att bidra till klimatomställningen i hela Europa. Ett kvitto på att vi i Sverige ses som föregångare, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Viable Cities och de nio städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 tog tillsammans fram den första versionen av det svenska Klimatkontrakt 2030 under förra året. Det signerades den 8 december 2020 av den politiska ledningen i de nio städerna samt av generaldirektörer från fyra myndigheter och Viable Cities.

Tanken var redan från början att kontraktet ska kunna användas på olika nivåer i samhället, från lokalt till internationellt. Malmö stad var en av de första städerna som signerade.

– Ett europeiskt klimatkontrakt blir ett viktigt verktyg för att möjliggöra för städer att gå före i det globala klimatarbetet. Det går hand i hand med Malmö stads lansering av Klimatkontrakt Malmö som är ett lokalt initiativ för att tillvarata näringslivets och Malmöbornas kunskap, idéer och initiativ om hur vi kan snabba på klimatomställningen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Det svenska Klimatkontrakt 2030 är ett levande dokument som ska vässas, revideras och signeras varje år fram till 2030. Det beskriver städernas vad städerna åtar sig att göra och hur myndigheterna ska stötta städernas arbete.

Net Zero Cities vill bana väg för att i ett första steg 30 europeiska städer ska kunna signera Climate City Contract inom EU-satsningen 100 Klimatneutrala städer. Ambitionen är att öppna upp möjligheter för finansiering av större satsningar som konkret bidrar till att många fler städer har förmåga att bli klimatneutrala till 2030.

 

 

Om Net Zero Cities

Net Zero Cities startar nu och kommer att pågå till 2025. 33 organisationer från 12 länder kommer att driva arbetet framåt. Viable Cities kommer främst att bidra när det gäller utvecklingen av Climate City Contract, klimatkontrakt för städer på EU-nivå. EIT Climate KIC, där Viable Cities vice ordförande Anders Wijkman är ordförande, kommer att leda arbetet. EIT Climate-KIC är ett europeiskt Knowledge and Innovation Community (KIC), som arbetar för att accelerera omställningen till ett klimatneutralt och resilient samhälle. netzerocities.eu

Net Zero Cities partners

Associations & Networks: Climate Alliance, The Democratic Society, EIT Climate-KIC, EIT Urban Mobility, Energy Cities, ERRIN – European Regions Research and Innovation Network, Eurocities, ICLEI, Open & Agile Smart Cities, REGEA, Resilient Cities Network, Union Internationale des Transports Publics, Viable Cities

Research organisations: Cartif, Cerema, Demos Research Institute, Fraunhofer Institute, RISE, Tecnalia, TNO, VTT Technical Research Centre of Finland.

Universities: Austrian Institute of Technology, Frankfurt School of Finance and Management, Politecnico di Milano, TalTech – Tallin University of Technology, Universidad Politécnica de Madrid, KTH Royal Institute of Technology

Think-tanks: Institute for European Environmental Policy

Companies and consultancies: Bankers Without Boundaries, Dark Matter Labs, LGI, Material Economics, Metabolic Institute, Rupprecht Consult.

Asset managers: South Pole Carbon Asset Management

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.