Viable Cities Logo

Lund berättar om klimatarbetet nu och framåt

Anders Almgen, ordförande i kommunstyrelsen i Lund, berättar om Lunds klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Lund är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.