Viable Cities Logo

Kategori Klimatfrukost

Klimatfrukost 38

Klimatfrukost 38: “Följeforskning” – a new breed of transition research

In Sweden, several researchers have worked closely together with cities and national innovation actors to support them in steering sustainability transitions by contributing to learning from practice, increased reflexivity and helping to identify evidence about system change. This role got the name of 'följeforskare' (literal translation from Swedish is 'following' or 'companion' researcher). Together we will explore what makes "följeforskning" special in terms of benefits and challenges, why it is especially relevant in accelerating the transition to climate neutral cities, and what role it can play for both cities and national support platforms.
Läs merKlimatfrukost 38: “Följeforskning” – a new breed of transition research
Klimatfrukost #36

Klimatfrukost 37: Klimatinvesteringar och klimatinvesteringsplaner

Investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskning visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervinster som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa. Under denna Klimatfrukost dyker vi ned i vad det innebär att göra klimatinvesteringar och hur klimatinvesteringsplaner tar form.
Läs merKlimatfrukost 37: Klimatinvesteringar och klimatinvesteringsplaner

Klimatfrukost 36: Internationalisering för Klimatneutrala städer 2030

Den 6 mars 2024 öppnade vi en utlysning som ger flera svenska städer möjlighet att höja omställningstakten och visa vägen för andra inom Klimatneutrala städer 2030 3.0. Under denna Klimatfrukost pratade vi om den internationella aspekten av Klimatneutrala städer 2030 och vilken roll internationalisering spelar i det lokala omställningsarbetet.
Läs merKlimatfrukost 36: Internationalisering för Klimatneutrala städer 2030
Klimatfrukost #35

Klimatfrukost 35: En för alla, alla för en – rättvis omställning

Rättvis omställning innebär att gröna ekonomin på ett sätt som är så rättvist och inkluderande som möjligt för alla berörda, att skapa anständiga arbetsmöjligheter och inte lämna någon bakom sig. Det innebär att uppfylla klimatmålen genom att säkerställa att hela samhället – alla samhällen, alla arbetare, alla sociala grupper – är med i klimatomställningen.
Läs merKlimatfrukost 35: En för alla, alla för en – rättvis omställning
Klimatfrukost #34

Klimatfrukost 34: Evenemang som motorer för omställning till klimatneutrala städer

Flera av städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar aktivt med evenemang och arrangörer, och utforskar hur de tillsammans kan arbeta mot klimatneutralitet. Under denna Klimatfrukost fördjupar vi oss i hur evenemang kan vara motorer för omställning till klimatneutralitet genom arrangörer, besökare och andra intressenter, och hur de kan vara en del i utvecklingen av klimatneutrala städer och samhällen.
Läs merKlimatfrukost 34: Evenemang som motorer för omställning till klimatneutrala städer
Klimatfrukost #33

Klimatfrukost 33: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen?

I nästan alla de städer som medverkar i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030 finns ett lärosäte. De bidrar med mycket relevant forskning och utbildning på olika nivåer. Men på vilka andra sätt medverkar de i klimatomställningen och vad skulle de kunna göra mer av? Under denna klimatfrukost utforskar vi hur lärosätena kan accelerera sitt bidrag till klimatomställningen bland annat genom samverkan på nya sätt.
Läs merKlimatfrukost 33: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen?

Klimatfrukost 32: Att driva konkurrenskraft genom klimatomställningen

Konkurrenskraftiga företag i klimatneutrala städer – hur accelererar vi samverkan kommun-näringsliv? Företagens roll i klimatomställningen har kommit allt högre upp på agendan i Sverige och internationellt. Viable Cities satsar därför under 2023 på initiativet Klimatkonkurrenskraft för att accelerera samverkan kommun-näringsliv för att både stärka företagen och nå missionen.
Läs merKlimatfrukost 32: Att driva konkurrenskraft genom klimatomställningen

Klimatfrukost 31: Naturbaserade kolsänkor för klimatneutrala städer

Negativa utsläpp, det vill säga infångande av koldioxid, har lyfts upp av FN:s klimatpanel IPCC som nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålen. En naturbaserad kolsänka – såsom växtlighet eller vattensamlingar – är en funktion där koldioxid tas upp ur luften genom en naturlig process och sedan lagras under en tid, från ett decennium till tusentals år. Kunskap om kolinlagring i skog och mark har stor potential att hjälpa kommuner att minska sin klimatpåverkan, och bidrar på så sätt till att vi når missionen om klimatneutrala städer 2030.
Läs merKlimatfrukost 31: Naturbaserade kolsänkor för klimatneutrala städer

Klimatfrukost 30: Kollektiv mobilitet för klimatneutrala städer

En stor del av utsläppen i städer kommer från transport av människor och varor, vilket gör mobilitet till en nyckelfråga i omställningen till klimatneutrala städer. Under Klimatfrukost 30 utforskades hur framtidens mobilitet kan utformas för omställning; hur en hållbar klimatneutral mobilitet och tillgänglighet kan se ut i praktiken; vad kollektiv mobilitet och micromobilitet är och vilken roll de spelar; samt hur Linköping och Järfälla arbetar med mobilitet som en del av sitt klimatomställningsarbete.
Läs merKlimatfrukost 30: Kollektiv mobilitet för klimatneutrala städer
Viable Cities Klimatfrukost

Klimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030

The transition to become climate neutral 2030 requires that cities work in new ways. In this climate breakfast we explore how the cities of Valencia and Stockholm have handled this challenge in terms of leadership, organisation and capacity building. We also learn more about new tools such as portfolio management and the role of intermediary organisations such as citiES 2030 in Spain and Viable Cities in Sweden, for supporting this development.
Läs merKlimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 23: Sju svenska städer i EUs Cities Mission – vad betyder det?

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Nu är det klart vilka svenska kommuner som nu blir en del av EUs mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Totalt har 100 städer runt om i Europa valts ut. Men vad betyder det för städerna som kom med? Och hur kan det bidra till klimatomställningen i alla svenska städer?
Läs merKlimatfrukost 23: Sju svenska städer i EUs Cities Mission – vad betyder det?

Klimatfrukost 22: Event som motor i klimatomställningen

Evenemang utgör en växande miljardindustri och en viktig komponent i många städers ekonomi och profilering. Samtidigt är de ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.
Läs merKlimatfrukost 22: Event som motor i klimatomställningen

Klimatfrukost 21: Från EU till Karlstad – cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer

Naturen är ett bra exempel på ett cirkulärt system, ingenting blir skräp som måste tas om hand, allt återskapas till något nytt. För att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader behöver vi hitta cirkulära system för de resurser vi använder oss av. Under Klimatfrukost 21 gick vi från breda penseldrag i EU och till lokala initiativ i Karlstad. Hur kan den cirkulära ekonomin i högre grad bidra till klimatomställningen?
Läs merKlimatfrukost 21: Från EU till Karlstad – cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 20: Bygga i trä – både hållbart och hållfast

Mycket av de utsläpp vi behöver komma till bukt med kommer ifrån byggande, bland annat från de material man använder sig av, till exempel betong. Men det går att använda andra material, skogen bidrar med ett material som är både hållfast och hållbart. Hållbart byggande i trä är temat för Klimatfrukost 20, där vi gästas av Tomas Nord från RISE/Smart Housing Småland och Britt-Inger Brisádottir, utvecklingsstrateg, Gustaf Ulander, projektledare, båda från Skellefteå kommun.
Läs merKlimatfrukost 20: Bygga i trä – både hållbart och hållfast
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 19: Ett djupdyk i Klimatkontrakt 2030

Vi gästas denna frukost av vår programchef Olga Kordas som utvecklar tankarna kring Klimatkontrakt 2030s innersta väsen, och av Henrik Johansson från Växjö kommun samt Charlotte Brynielsson från Kalmar kommun. Båda kommuner är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och kommer berätta om värdet av klimatkontrakt, den iterativa processen, vad de har åstadkommit och planerna framöver. Välkomna till Viable Cities Klimatfrukost 2022!
Läs merKlimatfrukost 19: Ett djupdyk i Klimatkontrakt 2030

Klimatfrukost 18: Lika barn leka bäst – nordisk samverkan för accelererat klimatarbete

Under två år har Viable Cities genom projektet Nordic Transition Partnership stöttat nordisk samverkan mellan små och medelstora städer för att påskynda klimatarbetet med ett speciellt fokus på cirkulär ekonomi. I denna Klimatfrukost gästades vi av Ulrika Holmgren från Smart Innovation Norway som leder projektet, samt Pelle Hallberg från Gästrike återvinnare i Gävle och Elisabet Farner från Kristianstads kommun med lång erfarenhet av nordisk samverkan som delar med sig av utmaningar och framgångsfaktorer.
Läs merKlimatfrukost 18: Lika barn leka bäst – nordisk samverkan för accelererat klimatarbete

Klimatfrukost 17: Innovationsledning för klimatneutrala städer

För att hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär måste vi arbeta på nya sätt, inom kommunal verksamhet men också på tvären mellan privat och offentlig sektor. Accelerera, en gemensam satsning av Vinnova och Viable Cities, ska ta fram stöd för att få till detta. Klimatfrukost 17 gästades av bland andra Anna Fjällström från Accelerera som arbetar med att ta fram det här stödet, samt av Jenny Ångman, Järfälla kommun, och Sophia Sundberg, Barkarby Science som samtalar om sina erfarenheter från att skapa och arbeta i innovationsteam.
Läs merKlimatfrukost 17: Innovationsledning för klimatneutrala städer

Klimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 har Viable Cities identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för klimatomställningen i städer. I våras fick Ramboll i uppdrag att tillsammans med oss utveckla en strategi för ett av dessa områden, det handlar om hur digitalisering och digitala verktyg kan stötta omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
Läs merKlimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

Klimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis, tillsammans med sina samarbetspartners Actinate och Sustainable 3.0, samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.
Läs merKlimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

Klimatfrukost 12: Cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer

Säsongens sista klimatfrukost handlade om cirkulär ekonomi. Vi gästades av Liv Öberg, projektledare i Umeå kommun. Umeå ingick som enda svenska kommun i OECD-programmet för cirkulär ekonomi och har skrivit på European Circular Cities Declaration. Hon hade sällskap av Stina Behrens, Barkarby Science, som driver innovation för hållbar stadsutveckling i Järfälla tillsammans med kommunen och andra aktörer.
Läs merKlimatfrukost 12: Cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer

Klimatfrukost 11: Så kan internationalisering snabba på klimatomställningen i städer

För att åstadkomma de genomgripande samhällsförändringar som klimatomställningen kräver behöver vi samarbeta och lära av varandra, både inom landet och internationellt. Klimatfrukost 11 gästades av Nina Rismalm, North Sweden Cleantech; Östen Ekengren, Smart City Sweden, och Philip Näslund, Umeå kommun.

Läs merKlimatfrukost 11: Så kan internationalisering snabba på klimatomställningen i städer
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 10: Allan Larsson om resan in i klimatomställningen

Allan Larsson har sedan Viable Cities startade varit ordförande för vår styrelse, och han sedan dess gjort ovärderliga insatser för vår utveckling. Vid årsstämman den 15 april lämnar han över till en ny ordförande. Mycket har hänt under resans gång och på Klimatfrukost 10 utvecklade Allan Larsson sina tankar om resan med Viable Cities och om några hållplatser på vägen. Per Grankvist, vår chief storyteller, ledde samtalet.

Läs merKlimatfrukost 10: Allan Larsson om resan in i klimatomställningen

Klimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

För att snabba på klimatomställningen behöver alla i samhället engageras. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 i Stockholm är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i stadsdelen. I projektet samarbetar 55 bostadsrättsföreningar med 12 500 boende, företag, forskare och Stockholms stad för att bli klimatneutrala år 2030. Klimatfrukost 9 gästades av Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovation, och Charlie Gullström, Sweco/RISE.

Läs merKlimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

Klimatfrukost 8: Ekosystemtjänster – Ett tak, fem möjligheter

Utgångspunkten för Klimatfrukost 8 var projektet Ett tak, fem möjligheter. Projektet har undersökt hur tak – med fokus på vatten, energi, odling, rekreation respektive biologisk mångfald – kan påverka en fastighets ekonomi och vilka samhällsekonomiska vinster de kan generera. Se Klimatfrukost i efterhand och ta del av presentationerna.

Läs merKlimatfrukost 8: Ekosystemtjänster – Ett tak, fem möjligheter

Klimatfrukost 7: Så strukturerar kommunerna sitt klimatarbete

På uppdrag av Viable Cities har vår medlem Klimatkommunerna gjort en översikt över hur kommuner strukturerar sitt klimatarbete. De har bland annat identifierat några nyckelfaktorer för framgångsrik klimatomställning i städer. Lyssna till Filippa Borgström, Klimatkommunerna, Elin Sundqvist, Helsingborgs stad och Sara Olsson, Järfälla kommun, vid vårens första Klimatfrukost, som du här kan se i efterhand.

Läs merKlimatfrukost 7: Så strukturerar kommunerna sitt klimatarbete

Klimatfrukost 6: Så kraftsamlar Lund sin hållbarhetskommunikation

För att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer behöver vi kommunicera med medborgare, näringsliv och många andra intressenter. I denna klimatfrukost berättar kommunikationsstrateg Therese Ek om hur Lunds kommun arbetar för att samordna hållbarhetskommunikation. Vi får också reflektioner kring ämnet av Annika Egan Sjölander, som forskar om kommunikation för hållbara samhällen.

Läs merKlimatfrukost 6: Så kraftsamlar Lund sin hållbarhetskommunikation

Klimatfrukost 5: Innovationsledning för klimatneutrala och hållbara städer

Hur arbetar man långsiktigt och systematiskt med innovation? Nu drar Vinnova och Viable Cities igång ett projekt för att utveckla kompetens, metoder och verktyg för innovationsledning för klimatneutrala och hållbara städer. Klimatfrukost 5 gästades av Glenn Gran från Vinnova, Lisa Olsson, Helsingborgs stad och Ellen Grahn, Umeå kommun.

Läs merKlimatfrukost 5: Innovationsledning för klimatneutrala och hållbara städer

Klimatfrukost 3: Finansiell omställning för klimatneutrala städer

Vår tredje klimatfrukost handlade om finansieringen av klimatomställningen. Viable Cities finans- och upphandlingsstrateg Charlotta Möller introducerade och sedan följde ett samtal kring detta med Fedra Vanhuyse, Head of Unit Societal Transitions, Stockholm environmental institute, och Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest.

Läs merKlimatfrukost 3: Finansiell omställning för klimatneutrala städer