Viable Cities Logo

Klimatfrukost 11: Så kan internationalisering snabba på klimatomställningen i städer

För att åstadkomma de genomgripande samhällsförändringar som klimatomställningen kräver behöver vi samarbeta. Det finns inte tid för att enskilda städer ska hitta lösningar, vi behöver lära av varandra, både inom landet och internationellt. Klimatfrukost 11 den 21 april gästades av Nina Rismalm, North Sweden Cleantech; Östen Ekengren, Smart City Sweden, och Philip Näslund, Umeå kommun. Vi talade ominternationalisering och klimatomställning i städer och samhällen utifrån olika perspektiv, från kommun och region till nationell nivå.

https://www.youtube.com/watch?v=xcHmxPWBaWc