Viable Cities Logo

Klimatfrukost 17: Innovationsledning för klimatneutrala städer

För att hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär måste vi arbeta på nya sätt, inom kommunal verksamhet men också på tvären mellan privat och offentlig sektor. Accelerera, en gemensam satsning av Vinnova och Viable Cities, ska ta fram stöd för att få till detta. Klimatfrukost 17 gästades av bland andra Anna Fjällström från Accelerera som arbetar med att ta fram det här stödet, samt av Jenny Ångman, Järfälla kommun, och Sophia Sundberg, Barkarby Science som samtalar om sina erfarenheter från att skapa och arbeta i innovationsteam. 

https://www.youtube.com/watch?v=smjuBAfMEgY