Viable Cities Logo

Klimatfrukost 13: Klimatomställning på schemat – Fossilmuseum och Klimathack

Det är introduktionen till ett skolmaterial för högstadie- och gymnasieelever som Lunds universitet och Naturskyddsföreningen tagit fram och som har testats i bland annat Lunds kommun. Bortom fossilsamhället är ett exempel på initiativ som bidrar till att klimatomställningen blir en del av den ordinarie skolundervisningen, det pågår många liknande satsningar på många håll i landet.

Höstens första Klimatfrukost handlade om hur skolan – ledare, lärare och elever – kan engageras i klimatomställningen. Vi gästades av Roger Hildingsson, Lunds universitet, Sara Vikström Olsson, Naturskyddsföreningen och Jonas Franzén från Göteborgsregionens Klimatlyft, som är ett stödprogram för skolor som vill arbeta med undervisning kring de globala målen med fokus på klimatfrågan.