Viable Cities Logo

Klimatfrukost 27: Transformativa uppsatser

Hur kan studenter accelerera omställningen till Klimatneutrala städer 2030? Vilka åtgärder behövs som stöd för det kommunala arbetet?

På Klimatfrukost nummer 27 får du träffa Karolina Gahne från STUNS i Uppsala som i ett flertal år arbetat med att utveckla samverkanskonceptet Stories, ett koncept där studenter inom ramarna för sina studier löser företag och kommuners dagsaktuella hållbarhetsutmaningar. Du får också träffa Natalie Varady från Helsingborg, som är mobilitetssamordnare i Lomma kommun och som har skrivit en masteruppsats inom Tillämpad klimatstrategi, på Centrum för Miljö- och Klimatforskning vid Lunds universitet. Gäst nummer 3 är Therése Fahlgren , tidigare student vid KTH och numera miljö-och hållbarhetskonsult på WSP, som i sin uppsats gjorde en fallstudie av Viable Cities som “mellanhand” i utvecklingen av klimatstyrningskapacitet i städer.