Viable Cities Logo

Klimatfrukost 30: Kollektiv mobilitet för klimatneutrala städer

Städer täcker tre procent av jordens markyta, men står för mer än 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. En stor del av utsläppen i städer kommer från transport av människor och varor, vilket gör mobilitet till en nyckelfråga i omställningen till klimatneutrala städer.

  • Hur kan framtidens mobilitet utformas för omställning till klimatneutralitet?
  • Hur kan en hållbar klimatneutral mobilitet och tillgänglighet se ut i praktiken?
  • Vad är kollektiv mobilitet och micromobilitet och vilken roll spelar de i omställningen?
  • Hur arbetar Linköping och Järfälla med mobilitet och transporter som en del av sitt klimatomställningsarbete? 

Under Klimatfrukost 30 utforskar vi dessa frågeställningar, erfarenheter som finns, och vägar framåt!

Klimatfrukosten gästas av:

  • John Hultén, föreståndare för K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik)
  • Ida Bohman, Miljöstrateg på Järfälla kommun
  • Sandra Viktor, Projektledare Klimatneutrala Linköping 2030