Viable Cities Logo

Klimatfrukost 22: Event som motor i klimatomställningen

Evenemang utgör en växande miljardindustri och en viktig komponent i många städers ekonomi och profilering. Samtidigt är de ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.

Under Klimatfrukost 22 utforskade vi hur branschen ställer om men också hur denna omställning kan driva beteendeförändringar och medborgarengagemang. Våra gäster var Joppe Pihlgren från Svensk Live och projektet Greentopia, Johanna Gadd, hållbarhetsansvarig på GotEvent och Filip Eklund, hållbarhetsutvecklare på Göteborg & Co.