Viable Cities Logo

Klimatfrukost 2: Så kan klimatomställningen visualiseras

Flera svenska städer arbetar med omställningen till klimatneutrala städer 2030 inom ramen för Viable Cities. Under klimatfrukost [2] delar Umeå, Uppsala och Malmö med sig av sina erfarenheter från arbetet med att visualisera klimatomställningen utifrån några utvecklingsprojekt där olika verktyg använts.

Inspiration: Umeå, Uppsala och Malmö – hur arbetar de med visualisering?

Medverkar gör:

  • Erik Eklund, Umeå
  • Marika Palmer Rivera, Uppsala
  • Jonas Kamleh, Malmö
https://www.youtube.com/watch?v=YoK6JcuWztI