Viable Cities Logo

Klimatfrukost 4: Framtidens mobilitet i klimatneutrala, hållbara och tillgängliga städer

Klimatfrukost 4 arrangeras i samarbete med vårt systerprogram Drive Sweden och fokuserar på olika pusselbitar som är nödvändiga i omställningen mot ett transportsystem som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla. Inspiratörer är Peter Hafmar, Autonomous drive strategist, NEVS och Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg Trafikkontoret Göteborgs stad.

Frukosten kommer att ta sin utgångspunkt i pågående arbeten och projekt inom Drive Sweden och Viable Cities och vi kommer bland annat att få höra om hur vi tillsammans kan arbeta med att få förståelse för och utveckla nya affärsmodeller, hur regelverk och policies kan behöva anpassas och hur medborgare kan engageras.

Vi kommer också att få se en liten bit av filmen Life on Wheels – transportation for a new urban century av David Hodge and Hi-Jin Kang Hodge, finansierad av Drive Sweden och Viable Cities.

Kort och gott: hur kan ny teknik, den digitala infrastrukturen och nya tjänster bidra till en positiv samhällsutveckling och hur kan städer på bästa sätt skapa förutsättningarna?

https://www.youtube.com/watch?v=NZbXXHPYZoI