Viable Cities Logo

Klimatfrukost 21: Från EU till Karlstad – cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer

Naturen är ett bra exempel på ett cirkulärt system, ingenting blir skräp som måste tas om hand, allt återskapas till något nytt. För att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader behöver vi hitta cirkulära system för de resurser vi använder oss av. Under Klimatfrukost 21 gick vi från breda penseldrag i EU och till lokala initiativ i Karlstad. Hur kan den cirkulära ekonomin i högre grad bidra till klimatomställningen?

Vi gästades i denna klimatfrukost av Anders Wijkman, vice ordförande i Viable Cities styrelse, Henric Barkman från Karlstads kommun och Elin Larsson på Re:Source.

2019 skrev Anders Wijkman m.fl. ett paper inför ett OECD-möte: Circular Economy in Cities requires a Systems Approach

Här kan du läsa Karlstad kommuns handbok till delningsekonomin, som nämns i klimatfrukosten: karlstad.se/handbok

https://www.youtube.com/watch?v=G2fLqq_goac