Viable Cities Logo

Klimatfrukost 7: Så strukturerar kommunerna sitt klimatarbete

Hur strukturerar svenska kommuner sitt klimatarbete? På uppdrag av Viable Cities har vår medlem Klimatkommunerna gjort en översikt över detta. De ser att allt fler under de senaste åren har antagit långsiktiga mål för sitt klimatarbete, och har också identifierat några nyckelfaktorer för framgångsrik klimatomställning i städer. Lyssna till Filippa Borgström, Klimatkommunerna, Elin Sundqvist, Helsingborgs kommun och Sara Olsson, Järfälla kommun, vid vårens första Klimatfrukost.

  • Filippa Borgström är verksamhetsledare för Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en förening som samlar 40 kommuner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Organisationen är också medlem i Viable Cities.
  • Sara Olsson är miljösamordnare i Järfälla kommun och jobbar övergripande med miljöfrågor i kommunen, dels genom miljöledningssystem men också genom att följa upp olika planer och leda projekt. Projekten handlar till största delen om att minska vår klimatpåverkan;
  • Elin Sundqvist är miljöstrateg i Helsingborg,s stad och har projektlett arbetet med att ta fram stadens klimat- och energiplan. Planen följdes upp första gången hösten 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=XAc4fCtNP3w