Viable Cities Logo

Klimatfrukost 16: Investeringsplaner för klimatneutrala städer

Utvecklingsprojektet utforskar hur kort- och långsiktiga investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskningen visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervärden som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa.

Under höstens fjärde Klimatfrukost fick vi höra mer om utvecklingsprojektets resultat. Medverkade gjorde Charlotta Möller från Viable Cities som presenterade essensen från arbetet med utvecklingsprojektet klimatinvesteringsplaner. Dessutom reflekterade Tommy Mikelsen från Svensk Exportkredit och Jonas Kamleh, miljöstrateg Malmö stad, kring detta.

https://www.youtube.com/watch?v=hDLmvdzoIyM