Viable Cities Logo

Klimatfrukost 18: Lika barn leka bäst – nordisk samverkan för accelererat klimatarbete

Under två år har Viable Cities genom projektet Nordic Transition Partnership stöttat nordisk samverkan mellan små och medelstora städer för att påskynda klimatarbetet med ett speciellt fokus på cirkulär ekonomi. I denna Klimatfrukost gästades vi av Ulrika Holmgren från Smart Innovation Norway som leder projektet, samt Pelle Hallberg från Gästrike återvinnare i Gävle och Elisabet Farner från Kristianstads kommun med lång erfarenhet av nordisk samverkan som delar med sig av utmaningar och framgångsfaktorer.

Läs mer om projektet Nordic Transition Partnership på https://www.nordictransitionpartnership.org/

https://www.youtube.com/watch?v=xAMXcWZpfWI