Viable Cities Logo

Klimatfrukost 33: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen?

I nästan alla de städer som medverkar i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030 finns ett lärosäte. Lärostäena bidrar med mycket relevant forskning och utbildning på olika nivåer, men på vilka andra sätt medverkar de i klimatomställningen och vad skulle de kunna göra mer av? Under denna klimatfrukost utforskar vi hur lärosätena kan accelerera sitt bidrag till klimatomställningen, bland annat genom samverkan på nya sätt.

Medverkar gör:

 • Lisa Redin, Miljö- och hållbarhetsstrateg på Umeå universitet
 • Johanna Sennmark, Miljöchef på Sveriges lantbruksuniversitet
 • Mats Lundqvist, Vicerektor för nyttiggörande på Chalmers
 • Lena Neij, Professor på Lunds universitet

Klimatfrukosten genomförs i samarbete med Lärosätenas klimatnätverk, en insats finansierad av Vinnova och Formas.

Talarna pratade om:

 • Lärosätenas klimatnätverk
 • RUGGEDISED där Rotterdam, Umeå och Glasgow har arbetat med att skapa smarta stadsdelar genom nära samarbete med viktiga lokala intressenter och förändringsmakare
 • Klimatneutrala Umeå 2030 där Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är partners tillsammans med Umeå energi, Forskningsinstitutet RISE och Coompanion Västerbotten
 • Dåva Eco-Industrial Park
 • SLUs miljömål gällande Energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning, miljöanalys, klimatneutralt universitet och lokala miljömål
 • Chalmers Ventures som kombinerar företagsskapande och tekniska investeringar inom Chalmers entreprenöriella ekosystem
 • Wexsus, en samverkansarena som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst
 • Gothenburg Green City Zone som testar och utvecklar vi framtidens transportsystem, där Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet är partners
 • Klimatneutrala städer 2030 som ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Tips som kom in i chatten var också: