Viable Cities Logo

Klimatfrukost 5: Innovationsledning för klimatneutrala och hållbara städer

Under 2019 gjorde Viable Cities och Vinnova en inventering av 15 kommunprojekt kring behov av stöd till innovationsledning, att arbeta långsiktigt och systematiskt med innovation. Den visade att många arbetar aktivt med frågan men att mer stöd efterfrågas. Som ett svar på behovet drar nu ett projekt igång för att utveckla kompetens, metoder, modeller och verktyg för innovationsledning så att städer snabbare och effektivare kan bli klimatneutrala.

Under Klimatfrukost 5 berättar Glenn Gran från Vinnova om innovationsledning och om den nya satsningen. Därefter delar Helsingborg och Umeå med sig av sina erfarenheter hittills och tankar om framtidens innovationsledning.

https://www.youtube.com/watch?v=x1PFqS3DVxI