Viable Cities Logo

Klimatfrukost 32: Att driva konkurrenskraft genom klimatomställningen

Konkurrenskraftiga företag i klimatneutrala städer – hur accelererar vi samverkan kommun-näringsliv? Företagens roll i klimatomställningen har kommit allt högre upp på agendan i Sverige och internationellt. Viable Cities satsar därför under 2023 på initiativet Klimatkonkurrenskraft för att accelerera samverkan kommun-näringsliv för att både stärka företagen och nå missionen. Ett första steg, i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Klimatkommunerna, har varit att samla goda exempel som visar på bredden av möjlig samverkan som exempelvis upphandling, öppen och delad data, markanvisningar, science parks, energigemenskaper, cirkulär ekonomi, industriell symbios och mycket annat. Med exempelsamlingen som bas går vi nu vidare för att tillsammans utforska och adressera vilka systemiska förändringar som behövs för att nå missionen klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Under denna Klimatfrukost utforskar vi de exempel på samverkan kommun-näringsliv som finns och hur synergieffekter kan skapas, på vilka sätt passar privatägda respektive kommunala bolag in i arbetet, hur detta kan passa in i arbetet mot klimatneutralitet och de satsningar som finns, vilka policyutmaningar och möjligheter som finns i och med detta och, självklart, hur kommuner arbetar med detta just nu.

För att ytterligare belysa både goda exempel och utmaningar har vi till denna Klimatfrukost bjudit in:

  • Eva-Lena Albihn, vice VD och hållbarhetschef på Business Region Göteborg
  • Martin Andersson, näringslivsdirektörer i Varbergs kommun
  • Louise Felldin, näringslivsdirektörer i Linköpings kommun

Läs mer om:

Fler goda exempel på klimatkonkurrenskraft finns också här.