Viable Cities Logo

Klimatfrukost 6: Så kraftsamlar Lund sin hållbarhetskommunikation

För att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer behöver vi kommunicera med medborgare, näringsliv och många andra intressenter. Kommunikatörer finns ofta placerade både centralt i kommunerna och ute i förvaltningar samt kommunala bolag. För att skapa mer kraft i kommunikationsinsatserna har Lunds kommun formulerat en strategi för att samordna hållbarhetskommunikationen över alla förvaltningar.

I denna klimatfrukost berättar kommunikationsstrateg Therese Ek om hur det fungerar. Vi får också reflektioner kring ämnet av Annika Egan Sjölander, docent i medie- och kommunikationsvetenskap som forskar om kommunikation för hållbara samhällen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nmDq9LClk4Q