Viable Cities Logo

Klimatfrukost 37: Klimatinvesteringar och klimatinvesteringsplaner

Investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskning visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervinster som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa. Inom arbetet med färdplaner som en del av Klimatkontrakt 2030 arbetar städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 med klimatinvesteringar och klimatinvesteringsplaner.

Under denna Klimatfrukost dyker vi ned i vad det innebär att göra klimatinvesteringar och hur klimatinvesteringsplaner tar form. Vad jobbar städerna med och hur? Varför har de valt det tillvägagångssättet? Vad har de lärt sig hittills? Vilka utmaningar har påträffats och vad har visat sig vara enkelt? Vilka nästa steg ser de i arbetet nu?

Medverkar gör:

Under frukosten pratar talarna om Viable Cities Finance Dashboard.