Viable Cities Logo

Mobilisering för snabbare klimatomställning

Göteborg är en tillväxtmotor och drivkraft till utveckling i Göteborgsregionen, men för att öka takten och kraften i klimatomställningen behövs ett större regionalt perspektiv. Staden är beroende av de kringliggande kommunerna för att få full utväxling av stadens kapacitet och den utveckling som sker inom klimat- och hållbarhetsarbetet. Det finns en outnyttjad potential att inom och mellan Göteborgsregionens offentliga aktörer växla upp och samordna insatser för att stärka kapaciteten även i de kringliggande kommunernas omställningsarbete.

Denna förstudie ska undersöka vilka förutsättningar som finns, samt vilken mobilisering som krävs för kommunernas resa mot klimatneutralitet. Förstudiens resultat ska belysa behov och förutsättningar för ett regionalt omställningsstöd och ge förslag på strategiska vägval, både vad gäller organisering och inriktning av stödet.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Göteborgs universitet (Urban Futures), Göteborgsregionens Kommunalförbund och RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Sökt belopp: Cirka 1 miljon SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,1 miljoner SEK