Viable Cities Logo

Miljöspendanalys som del av Linköpings klimatinvesteringsplan

Linköping vill kartlägga klimatpåverkan från kommunens inköp, genom miljöspendanalyser, för att höja kunskapen om verksamheternas konsumtionsbaserade utsläpp och utveckla det strategiska upphandlingsarbetet. Förstudien ska också aktivera näringslivet i arbetet att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp. Fördjupade dialoger ska identifiera inköp med störst potential att reducera klimatpåverkan, internt inom kommunens verksamheter samt med lokala bolag och leverantörer. Som en del i att ställa om till ett klimatneutralt Linköping ska förstudien bidra till att utveckla kommunens arbetssätt kring upphandling, inköp och investeringar för att växla upp takten i klimatomställningen.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Aktiebolaget Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Linköpings kommun, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag och Tekniska verken i Linköping AB (publ)
  • Sökt belopp: Cirka 1,2 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,3 miljoner SEK