Viable Cities Logo

Norrliden

– ett miljonprogram för klimatet

I Sverige och Europa finns ett betydande fastighetsbestånd från 60-/70-talet med omfattande renoveringsbehov och ett socialt utanförskap. Många fastighetsägare står framöver inför investeringsbeslut som kommer att ha stor positiv eller negativ klimatpåverkan beroende på vilka val som görs.

Vilka affärsmodeller är lämpliga för att dela investerings- och driftskostnader mellan fastighetsägare för t.ex. ladd-platser, energigemenskaper och energidelning? Vilka synergier finns det mellan klimatsmarta lösningar och ett områdes attraktivitet? Hur skapas förutsättningar för att i stor skala använda återvunnet material vid renovering, få hyresgästernas acceptans och brukarmedverkan?

I förstudien “Norrliden – Ett miljonprogram för klimatet” går Kalmar kommun samman med Kalmarhem AB, GodaHus och ett antal fastighetsägare för att identifiera, prioritera och planera effektiva klimatinvesteringar, med målet att snabba på klimatomställningen.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Godahus – Energieffektiva och hållbara byggnader i sydost, HSB Sydost ekonomisk förening, Kalmar kommun, Kalmarhem AB, LW Kvartsen AB och Rikshem AB (publ)
  • Sökt belopp: Cirka 850 000 SEK
  • Totalkostnad: Cirka 1,7 miljoner SEK