Viable Cities Logo

Satsningsetikett Borlänge

Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen

Viable Cities Portfölj
Ett viktigt syfte med att ta fram klimatinvesteringsplaner är att titta på det totala investeringsbehovet för att nå klimatmålen för att skapa förståelse för kaptialbehovet av omställningen. Denna förstudie kommer att vidareutveckla arbetet genom att utforska ivesteringar som görs framöver som inte är initierade för att minska koldioxidutsläpp. Dessa investeringar kan stå för en stor del av framtidens utsläpp, t.ex. i infrastruktur och byggnader.

Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering för framtidens städer

För att nå uppsatta mål för minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering, måste städer hitta optimala strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. I den här satsningen utvecklar vi en Urban Building Mobility and Energy Model (UBMEM) som ska beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp i staden som underlag för stadsplanering.