Viable Cities Logo

Förstudier för snabbare klimatomställning

Utlysning #13
Öppen till 31 augusti 2023
Utlysta medel cirka 15 miljoner SEK

Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Vem kan söka?

Minst en kommun ska stå bakom varje ansökan. Om man är ett konsortium ska den koordinerande parten vara en kommun, region, länsstyrelse eller kommunförbund. Politisk förankring i kommunen som är huvudsökande är ett måste och ett kriterium i bedömningen.

Hur ska konsortiet se ut?

Projektparter kan vara juridiska personer, såsom företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Endast aktörer med verksamhet i Sverige kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta mellan cirka 1 miljon och 1,5 miljoner kronor beviljat stöd från Energimyndigheten, samt en medfinansiering på 50%. I denna utlysning finns totalt cirka 15 miljoner kronor tillgängliga för de projekt som beviljas stöd.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Denna satsning ska bidra till att genom förstudier undersöka vilka satsningar som kan ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med hög ambition i sitt klimatomställningsarbete, och skapa bättre förmåga för många fler städer att snabba på omställningen för större effekt inom kortare tidsram.

Just nu pågår i Sverige och i Europa en stark mobilisering kring att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Detta är en del av det missionsdrivna arbete som Viable Cities initierat och drivit sedan flera år tillbaka.

De förstudier som finansieras inom denna satsning ska utforska hur vi ytterligare kan öka ambitionen i klimatomställningsarbetet med sikte på att förstärka den gemensamma förmågan till omställning.

Utlysningen är avsedd för ettåriga projekt inom något av följande tematiska områden:

  1. Medborgarengagemang/-deltagande. Nya metoder för medborgarengagemang/-deltagande som kan bidra till att snabba på klimatomställningen.

  2. Klimatinvesteringar. Nya sätt att arbeta med klimatinvesteringar kopplat till snabbare omställning.

  3. Regional mobilisering. Nya sätt att mobilisera bredare regionalt för snabbare klimatomställning tillsammans med grupper som omfattar såväl kommuner som andra aktörer.

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Så här ansöker man

Ansökningarna görs via Energimyndighetens e-tjänst ”Finansiering av forskning och innovation” via “Mina sidor”. Deadline för ansökan är den 31 augusti 2023, och du kan få support i din ansökan fram till 16.00 (CET) samma dag.

Stöd till sökande

Den 9 juni kl 15:00–16:00 arrangerades ett informationsmöte om utlysningen och vad som gäller för aktörer.  Presentation gavs från Viable Cities och Energimyndigheten. Du kan se inspelningen av informationsmötet i efterhand och ladda ner presentationen från mötet i PDF format.

Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring utlysningen.

Det är fritt att ansöka om man är med i satsningen eller inte, men eftersom det finns krav att ha politisk förvaltning så bedöms de kommuner som är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 redan uppfylla det kravet. Det är alltså inte ett krav att vara med i Klimatneutrala städer 2030, men en fördel i ansökan till utlysningen.

Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta mellan cirka 1 miljon och 1,5 miljoner kronor beviljat stöd från Energimyndigheten, samt en medfinansiering på 50 procent. I denna utlysning finns totalt cirka 15 miljoner kronor tillgängliga för de projekt som beviljas stöd. Då projekt kan beviljas mellan 1 miljon och 1,5 miljoner, innebär detta en total budget för finansierade projekt på 30 miljoner kronor.

Det kan vara tid eller i medel så som pengar. Det är upp till projektdeltagarna att bestämma hur de vill medfinansiera, det är inget vi ställer krav på.

Det är inte en tanke, men det kommer att vara en del i helhetsbedömningen. Det är viktigare att de ansökningar som beviljas motsvarar de ambitioner som finns runt om i landet.

Det är beror på vad innehållet i ansökan är. Konsortiet kan lägga upp förstudien som det passar, men ambitionen är att resultatet ska bidra långsiktigt till klimatomställningen när förstudien är slut.

Nej, det är möjligt för en enskild kommun att söka medel i utlysningen, men vi ser klara fördelar med att involvera flera aktörer. Det står alltså konsortiet fritt att engagera andra aktörer i den konstellation som de anser bäst.

Det finns inte en fortsatt finanseriering säkrad i dagsläget, men detta är en del av en långsiktig satsning.

Det skulle i så fall riggas mellan två kommuner, region, Trafikverket och professionella fastighetsutvecklare utifrån syftet att skapa lokaliseringsförutsättningar för näringslivets gröna omställning i en region. Det skulle kunna vara nånting som kan passa i det regionala spåret av utlysningen.

Om det är medel från andra statliga finansiärer blir det överlappning, och då kan man inte finansiera genom utlysningen. Om det däremot handlar om EU-medel kan det gå, men endast för offentliga aktörer.

Det beror på hur det sker, men ska helst undvikas. Bjud hellre in de aktörerna att bli en del i konsortiet som ansöker om utlysningen, så kan det undvikas helt.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frida Villemoes, Energimyndigheten, frida.villemoes@energimyndigheten.se, 016-542 06 90

Emina Pasic, Energimyndigheten, emina.pasic@energimyndigheten.se, 016-544 21 89

Frida Knutsson, Viable Cities, frida.knutsson@viablecities.se, 073-040 07 17

Viable Cities Utlysning #13: Förstudier för snabbare klimatomställning är en är en del av missionen klimatneutrala städer 2030. För att snabba på klimatomställningen behöver vi arbeta tillsammans på nya sätt på tvärs i samhället mellan aktörer i offentlig verksamhet, näringsliv, universitet och forskningsinstitut och civilsamhälle. Vi behöver också, med utgångspunkt från missionen om klimatneutrala och hållbara städer 2030, skapa en tydlig och långsiktig gemensam riktning i insatser från lokal, regional, nationell och internationell nivå.