Viable Cities Logo

Kommunala energigemenskaper

Sedan EU Green energy directive 2019/944 fastslogs har konceptet med energigemenskaper och vad det kan och inte kan vara, varit en pågående diskussion i Sverige, EU och internationellt. I grunden handlar energigemenskaper om att juridiska personer (personer, ideella föreningar, små företag och kommuner) kan ingå i en icke vinstdrivande juridisk person, som kan agera på energimarknaden på samma villkor som de traditionella aktörerna (nätoperatörer, energileverantörer och energiproducenter).

Kommuner som proaktiv eller deltagande aktör i energigemenskaper är fortfarande ett outforskat koncept och syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna av detta.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Eskilstuna kommun, Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, Mälardalens Universitet och Sustainable Innovation i Sverige AB
  • Sökt belopp: Cirka 800 000 SEK
  • Totalkostnad: Cirka 1,6 miljoner SEK