Viable Cities Logo

Förstudie klimatinvesteringar:

hållbar tillväxt och klimatneutral kommun

Upplands-Bro har den största utsläppsökningen av koldioxid bland Sveriges kommuner sedan Parisavtalet. Det politiska styret har dock höga ambitioner i sin klimatpolitik: kommunen ska vara klimatneutral år 2045. Kommunen har också som mål att stötta näringslivet – som idag till stor del består av lager/logistik, lantbruk och energiproducenter – i deras energiomställning.

För att nå målen behövs en kraftsamling tillsammans med näringslivet. Förstudien ska genomföra ekonomiska analyser av klimatåtgärder och i samverkan med näringslivet synliggöra ekonomiska möjligheter av klimatinvesteringar, som t.ex. hållbar energiförsörjning och klimatkrav i samhällsbyggnadsprocesser.

Förstudien ska bidra till att kommunen som helhet minskar sina utsläpp genom att de ekonomiska aspekterna av klimatarbete används inom näringslivsutveckling och samhällsbyggnad.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktör: Upplands-Bro kommun
  • Sökt belopp: Cirka 1,3 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,6 miljoner SEK