Viable Cities Logo

Ökad omställningstakt via klimatnyttoanalys av investeringar

Klimatomställningen är beroende av investeringar. Förstudien ska identifiera metoder för att analysera och använda klimatnyttoanalyser i investeringsbeslut. Den ska också hitta former för att integrera sådana metoder i Lunds klimatinvesteringsplan, göra den kommunala växthusgasbudgeten styrande för investeringar och koppla detta till ordinarie beslutsprocesser. Erfarenheterna ska överföras till näringslivet, för att påverka deras klimatinvesteringar samt de aktörer som finansierar dessa investeringar.

Syftet är att införa metoder i kommunens ordinarie beslutsprocesser som tydliggör klimatrelaterade nyttor på ett sätt som styr investeringsbeslut, samt bidra till att aktörer i privat sektor, som ansvarar för huvuddelen av klimatrelaterade investeringar i staden, på sikt börjar använda liknande metoder i sina beslutsprocesser.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Kraftringen Energi AB (publ) och Lunds kommun
  • Sökt belopp: Cirka 1 miljon SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2 miljoner SEK