Viable Cities Logo

Tillsammans för Helsingborg 2030

– att lyssna in, förstå och lägga grunden för att agera

Förstudien ska utforska hur Helsingborg ytterligare kan öka takten i klimatomställningsarbetet genom att förstärka den gemensamma förmågan till omställning. Ambitionen är att skapa en process för stadens förvaltningar, kommunägda bolag och frivilligorganisationer att vara med och engagera flera helsingborgare i omställningen.

Under 2023–2024 tar Helsingborg fram en ny klimat- och energiplan. I samband med detta ska minst 25 klimatdialogtillfällen med invånare genomföras. Parallellt skapas forum för gemensamt lärande och utbyte av idéer bland olika aktörer som arbetar med Helsingborgarnas roll i klimatomställningen.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: Helsingborgarnas klimatavtal, Helsingborgs kommun och Lunds universitet
  • Sökt belopp: Cirka 835 000 SEK
  • Totalkostnad: Cirka 1,7 miljoner SEK