Viable Cities Logo

Stadens Resa

Förstudien ska utveckla skalbara processer och ramverk och ta fram underlag för beslut av klimatinvesteringar för att öka Eskilstunas och Helsingborgs möjligheter att nå sina klimatmål. Metodiken ska kunna användas av andra städer. “Stadens resa” syftar till de sju delarna som tillsammans utgör processen mot nollutsläpp. Leveranserna kommer att underlätta beslut och finansiering för åtgärder som tar städerna mot klimatneutralitet.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktörer: AFRY Management Consulting AB, ClimateView AB, Eskilstuna kommun och Helsingborgs kommun
  • Sökt belopp: Cirka 1,5 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,9 miljoner SEK