Viable Cities Logo

Klimatinvesterings-plan Uppsala

Uppsala har mål kring klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet senast 2050. Samtidigt är Uppsala en av Europas snabbast växande städer. Det förutsätter att de investeringar som krävs för Uppsalas utveckling och omställning hålls inom planetens gränser.

Klimatomställning och ekonomi hanteras i dagsläget huvudsakligen som isolerade frågor, och kommunala ekonomiska processer styr inte alltid i samma riktning som klimatmålen. Integrering av klimat- och ekonomistyrning behövs för att effektivt styra mot nettonoll.

För att möta detta behov kommer förstudien ta fram grön ekonomistyrning där klimatinvesteringar kopplas till ekonomiska processer inom kommunen. Därtill konkretiseras kostnader och besparingar av klimatåtgärder. Genom en nyttoanalys bidrar förstudien till att främja klimatåtgärder som maximerar andra hållbarhetsnyttor och till ett brett ägandeskap för omställningen.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktör: Uppsala kommun
  • Sökt belopp: Cirka 1,2 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,4 miljoner SEK