Viable Cities Logo

Från ord till handling

– Metodik för effektiv implementering av klimatinvesteringsplaner

Klimatinvesteringsplaner är ett nytt men lovande verktyg för att påskynda klimatomställningen. För att utveckla implementeringen krävs förståelse för ekonomistyrning och ekonomernas vardagliga processer, samt utvecklade investeringsmodeller som har förmågan att få med nyttorna av klimatomställningen i ett längre perspektiv.

Karlstads kommun och företag i staden har kommit långt i klimatarbetet, inte minst genom satsningen Klimatneutrala städer 2030. Arbetet med klimatinvesteringsplaner sammanfaller med utveckling av ny styrmodell, vilket skapar ett möjlighetsfönster för att bygga in planen i styrningsprocesser.

Förstudien ska ta fram en utbildning för en gemensam kunskapsgrund inom både klimat och ekonomistyrning, utveckla implementeringsmetodik genom tjänstedesign och ta fram stödverktyg.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktör: Karlstads kommun
  • Sökt belopp: Cirka 1,2 miljoner SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,5 miljoner SEK