Viable Cities Logo

MEDmobilitet

Medborgardialog för Hållbar Mobilitet

Förstudien ska genomföra och utveckla medborgardialoger kopplade till omställning och hållbara persontransporter i Östersunds kommun. Arbetet med klimatomställningen kan leda till konflikter mellan styrande och de som behöver göra förändringar. En gemensam positiv målbild om framtidens samhälle, kombinerat med verklighetsförankrade lösningar behövs för att ge kraft och accelerering till omställningen vi står inför. Dialogmetoden Styrkebaserad utveckling/appreciative inquiry fokuserar på samhällets styrkor och utgör därmed ett möjligt verktyg för att istället för konflikter synliggöra konstruktiva vägar framåt.

Förstudien kommer att ha fokus på tre olika områden, glesbygdstätort, större tätort samt stad, för att i så stor utsträckning som möjligt hantera demografi, gleshet, funktionsförmåga och socioekonomiska förutsättningar. Ett stort fokus med projektet är den beteendeförändring som skapas när människor diskuterar och tänker om vår nära framtid tillsammans. I dialogmetoden ingår att deltagarna tar diskussionen hem till sina sammanhang och därmed skapar ringar på vattnet.
Dialogförslagen ska bearbetas av kommunen och sedan i olika utsträckning genomförs som aktiviteter.

Satsningen är en del av Viable Cities utlysning #13.

Information

  • Aktör: Östersunds kommun
  • Sökt belopp: Cirka 1,1 miljon SEK
  • Totalkostnad: Cirka 2,25 miljoner SEK