Viable Cities Logo

Agenda 2030 inne på halvtid; EU-möte om genomförandet hölls i Sverige

I mitten av mars stod Regeringskansliet värd för ett expertmöte inom Agenda 2030 under svensk ordförandeskapsflagg. 2023 markerar halvtid i genomförandet av Agenda 2030 och det är tydligt att det krävs en uppväxling av arbetet om de globala målen ska uppfyllas i tid.

Expertmötet inleddes med besök på KTH, där Viable Cities var värd. Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, hälsade deltagarna välkomna, opch pratade om vikten av att ha ett brett perspektiv på hållbarhetsfrågorna, och att Viable Cities är ett bra exempel på detta.

Statsekreterare Daniel Westlén inledningstalar på KTH. Foto: Regeringskansliet.

– De rådande utmaningarna vi står inför i världen just nu kan ses som ett slags lackmustest för Agenda 2030. Världen måste inte bara lösa dem, utan också investera i hållbara alternativ.

– Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Från Viable Cities programkontor deltog flera, och Åsa Minoz, innovationsstrateg, och Fedra Vanhuyse, finans- och upphandlingsstrateg, talade inför experterna om Viable Cities arbete och strategier. Särskilt intresse fanns hos experterna kring klmatinvesteringsplaner som ett verktyg för att snabba på klimatomställningen.

Fedra Vanhuyse pratar om klimatinvesteringsplaner.
Fedra Vanhuyse pratar om klimatinvesteringsplaner.

EU-delegationen som besökte Sverige bestod av EU-medlemsländernas företrädare i rådsarbetsgruppen för Agenda 2030, representanter från EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten. Representanterna, tillsammans med sina team, är involverade på olika sätt i mobiliseringen i städerna i deras respektive länder.

Läs hela Regeringskansliets artikel om besöket på deras hemsida.